Co dalej z ugodami w PKOBP?

Wczorajszy dzień poza odroczeniem postanowienia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie przyniósł jeszcze jedno niecodzienne wydarzenie.

Była nim dymisja długoletniego Prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły, który był orędownikiem polubownego rozwiązania sporu z frankowiczami. To dzięki działaniom byłego Prezesa doszło do przegłosowania na niedawnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy banku zgody na zawiązanie rezerw tytułem ugód frankowych na bazie koncepcji kursu sprawiedliwego, której orędownikiem jest obecnie KNF a wcześniej był to również projekt prezydencki. Według nieoficjalnych informacji Ministerstwo Aktywów Państwowych miało być niezadowolone z rzekomego wprowadzenia w błąd w trakcie głosowania na WZA jakoby ugody zostały powszechnie zaakceptowane przez większość banków co okazało się nie prawdą, a PKO BP jest jedynym bankiem, który na dziś przewiduje takie rozwiązanie.

Bank planował zaproponować dwie ścieżki frankowiczom. Pierwsza jest skierowana dla tych klientów, którzy pozwali bank, wtedy mieli proponować ugodę przed sądem powszechnym i w ten sposób zakończyć postępowanie. Sąd takie porozumienie zatwierdza i nadaje mu powagę rzeczy ugodzonej, co zamyka drogę do dalszego pozywania banku. Druga ścieżka miała być proponowana Klientom, którzy nie pozwali banku, poprzez mediację z udziałem mediatorów sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Klient musi jednak złożyć wniosek z wezwaniem do próby ugodowej i dopiero wtedy bank przystępowałby do mediacji. Na koniec tej ścieżki ugoda miała zostać zatwierdzona przez sąd polubowny, a następnie bank miał wystąpić do sądu powszechnego o nadanie jej powagi rzeczy ugodzonej, żeby zamknąć drogę sądową. Bank dopiero w trakcie negocjacji przedstawi indywidualną ofertę dla każdego Klienta. Ugoda ma podlegać negocjacjom w zakresie warunków przewalutowania oraz innych parametrów kredytu, jak okres dalszej spłaty, wysokość marży czy stałość oprocentowania w okresie pozostającym do spłaty.

Zachęcamy do wcześniejszego skonsultowania się z Fundacją w zakresie bezpłatnej analizy i kalkulacji wszystkich dostępnych opcji. Fundacja bezpłatnie przygotuje również wniosek z wezwaniem do próby ugodowej, który otwiera negocjacje ugodowe z bankiem PKO BP.
Pko Bp Kontra Frankowicze - Kredyty I Kancelarie Frankowe