Frankowicze czekają na Sąd Najwyższy

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że jeszcze w tym tygodniu pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska ma skierować do całej Izby Cywilnej SN kilka pytań prawnych o rozstrzygnięcie spornych kwestii w sprawach o kredyty frankowe.
 
Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie może w końcu ustalić linię orzecznictwa w sprawach frankowych w zakresie:
1) Nieważność (unieważnienie) czy bezskuteczność (odfrankowienie, odwalutowanie)?
2) Czy należy się opłata za bezumowne korzystanie z kapitału?
3) Czy i od kiedy należy stosować przepis dyspozytywny art 358 k.c. w sprawie średniego kursu NBP ?
4) Teoria salda czy teoria dwóch kondykcji?
 
Fundacja Nowa Szansa 2023-01-31