Sąd Najwyższy na remis

Sąd Najwyższy na posiedzeniu Izby Cywilnej w 7-osobowym składzie orzekł, że w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu walutowego, strony sporu powinny rozliczyć się według teorii dwóch kondykcji a nie wedle teorii salda. Czyli bank powinien zwrócić do frankowiczów kwotę wszelkich płatności z tytułu kredytu a później powinni oni zwrócić do banku kwotę kredytu.

Z drugiej jednak strony początek biegu przedawnienia roszczeń banku został określony na datę unieważnienia umowy kredytowej a nie jej zawarcia. W związku z tym oceniamy ten werdykt jako remisowy dla obu stron sporu frankowego

Uchwała podjęta przez Sąd Najwyższy ma moc zasady prawnej i zapewnia większą przewidywalność orzecznictwa w tzw. sprawach frankowych. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest zgodne ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego, który wnioskował jednocześnie o ujednolicenie orzecznictwa sądowego.

W praktyce to wskazuje drogę dla sędziów na jakich zasadach powinno się rozliczać unieważnienia umów kredytów frankowych. Czekamy na kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego tym razem w pełnym składzie.
Sąd Najwyższy